Предназначение:

за учители по география и икономика без професионално  квалификационна степен; за новоназначени или преподаващи по втора специалност.

Тематична рамка:
 • I модул − Ключови дейности (акценти) в съвременните иновационни технологии:
  1. целеполагане;
  2. избор на методи на обучение;
  3. оценяване на постиженията на учениците. Ключовите дейности, представени чрез отговори на въпросите.
 • II модул − Какви са нормите за изпълнение на дейностите и в кои документи са зададени?
 • III модул − Какъв е собственият ми опит за изпълнение на дейностите от участие в обучение (в какви квалификационни дейности съм участвал/а) или от самообучение? Какво знам и какво мога.
 • IV модул − Какви са оценките за мен от външното оценяване на учениците ми при изпълнение на дейностите? Каква е самооценката ми, какви са аргументите за нея и как ги съхранявам?

Програмата завършва със SWOT-анализ на собствената професионална компетентност по трите дейности от съвременни иновационни технологии.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg;
  0898 791 807; 0879 994 218