Предназначение:

за учители по География и икономика.

Тематична рамка:
 • I модул − Специфика на образованието за развитие като концепция за образованието.
 • II модул − Целите на хилядолетието като съдържание на образованието за развитие:
  • ЦЕЛ 1. Преодоляване на крайната бедност и глада.
  • ЦЕЛ 2. Постигане на начално образование за всички.
  • ЦЕЛ 3: Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените.
  • ЦЕЛ 4. Намаляване на детската смъртност.
  • ЦЕЛ 5: Подобряване здравословното състояние на майките.
  • ЦЕЛ 6: Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести.
  • ЦЕЛ 7: Осигуряване на устойчива околна среда.
  • ЦЕЛ 8: Създаване на глобално партньорство за развитие.
 • III модул − Възможности за интегриране на целите на хилядолетието в обучението по география.

Програмата завършва с:

 1. решаване на казус или коментиране на ситуация по избрана цел на хилядолетието; или
 2. аргументиране на прагматичната полезност от интегриране на целите на хилядолетието в обучението по география.
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg; 0879 994218