• I модул – Кариерното образование в училище: дефиниция, основни дейности и европейски опит; направления, професии и специалности; основани на ключови, базисни и специфични умения (географска грамотност), компетентности и модели на поведение в географското пространство (реално и цифрово (дигитално).
 • II модул − Умения за управление на кариера(та), основана на географска култура:
  1. Достъп и използване на кариерна информация;
  2. Самооценка на нужди и желания (+ и – );
  3. Планиране и решения за кариера;
  4. Изграждане на отношения;
  5. Ефективно самопредставяне с цел достъп до обучение и до работа (умения за пазара на труда).
 • III модул − Възможности за интегриране на на кариерно образование в географското образование в средното училище

Програмата завършва с:

 1. участие в симулация на ситуация(и) за качественно кариерно образование или
 2. аргументиране на прагматичната полезност от интегриране на кариерно образование в географското образование в средното училище.
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg; 0879 994218