Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по български език и литература и по чужд език с втора професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Теоретико-методологическа същност на изследователската работа. Методика и организация на педагогическото изследване. ДОИ и европейските образователни стратегии – предпоставка за изработване на иновационни технологии и техники.

Програмата завършва с обсъждане на тезисни варианти за писмена разработка по конкретен проблем.

 • Подготовка за:
  I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма, първа фаза.
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:

  25, 26 27 януари 2019 г.
  Начало: 10.00 ч.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  проф. дпн Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720