Предназначение:

за учители с трета професионалноквалификационна степен по български език и литература и по чужд език.

 • Подготовка за:
  II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма, първа фаза
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:

  1–3 февруари 2020 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ, зала 206
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720