Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по български език и литература и по чужд език с втора професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Теоретико-методологическа същност на изследователската работа. Методика и организация на педагогическото изследване. ДОИ и европейските образователни стратегии – предпоставка за изработване на иновационни технологии и техники.

Програмата завършва с обсъждане на тезисни варианти за писмена разработка по конкретен проблем.

Брой кредити – по 1,5 за всяка фаза, брой учебни часове – по 24 за всяка фаза.

 • Подготовка за:
  I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:

  26-28 януари
  Начало: 10.00 ч.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  проф. д-р Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:
  Йонка Ковачева
  diuu_katedra_xo@abv.bg; 02 8080 720