32Предназначение:

за детски учители и директори с втора професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Психологопедагогическо пространство на развитие на 3–7-годишното дете. Емпирико-теоретични модели на развитието на детето. Организационно-технологична постановка на изследователската дейност на учителя. Статистически методи. Обработка и интерпретация на емпирични данни.

Програмата завършва със защита на индивидуални проекти за изследване.

 • Подготовка за:
  I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  32
 • Брой кредити:
  2
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720