Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски учители и директори с втора професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Психологопедагогическо пространство на развитие на 3–7-годишното дете. Емпирико-теоретични модели на развитието на детето. Организационно-технологична постановка на изследователската дейност на учителя. Статистически методи. Обработка и интерпретация на емпирични данни.

Програмата завършва със защита на индивидуални проекти за изследване.

 • Подготовка за:
  I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  2х16
 • Брой кредити:
  2х1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:

  kgetova@abv.bg; 0887 065330
  iva5rova@abv.bg, 02 8080 720