Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители, преподаващи по икономически дисциплини

Тематична рамка:

Обучителните процеси и позиционирането на учебно-познавателната задача (УПЗ) в педагогическата и учебно-познавателната дейност. Инвариантна структура на УПЗ. Варианти. Типове и видове УПЗ. Измерения. Учебните задачи и познавателните равнища. Показатели и критерии за качеството на УПЗ. Затруднения на учителя при изготвянето им. Възможни асиметрии свързани със съставянето, задаването и решаването на УПЗ.

Самооценка на учителя и ученика. Оценка. Задачата в портфолиото на учителя и на ученика. Индивидуализация и диференциация в обучението и УПЗ. Практическо занятие „Домашната задача за учителя“.

Програмата завършва с изработване на технологичен модел „Домашна задача за учителя“.

 • Вид:
  тематичен курс
 • Брой учебни часове:
  16/8
 • Брой кредити:
  1/0,5
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170