Предназначение:

за учители в детски градини, проявяващи интерес към проблематиката за формиране на начални предприемаческите компетенции в образователния процес в детската градина.

Тематична рамка:

Система за управление на качеството и Система за финансово управление и конрол в образованието. Взаимосвързаност на двете системи. Повишаване качеството на образователния процес чрез формиране на знания и развиване на умения по предприемачество. Интерактивни практики на обучение по предприемачество – по направления. Оценяване напредъка на учебните постижения по предприемачество като елемент в управлението на качеството в детската градина.

Програмата завършва с описание на техники за обучение по предприемачество, изработени по време на курса от участниците в сътрудничество с преподавателя.

 • Вид:
  тематичен курс
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170