Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Предназначение:

За учители по информатика и ИТ с интереси към разработване на компютърни дидактически продукти и приложението им в учебния процес.

Тематична рамка:

Компютърна графика. Флаш анимация и програмиране на AS3. Подготовка на мултимедийни образователни ресурси. Електронни тестове. Образователни дидактически игри. Интегриране на ИКТ в обучението по други предмети. Индивидуализиране на процеса на учене чрез ИКТ. Педагогически взаимодействия. Опитноизследователската дейност на учителя.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа. Успешно защитилите получават документ за едногодишна следипломна специализация и за ІІІ ПКС.

 

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Едногодишна специализация
 • Брой учебни часове:
  208
 • Време на провеждане:

  ноември 2015 г. – ноември 2016 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ и по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:
  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231,
  Владимир Петров, mcavip@yahoo.com, 0879994181