Вид на обучението:

присъствено-дистанционно

Форма на обучението:

групово

Предназначение:

за педагогически съветници

Тематична рамка:

Същност на груповия психологически тренинг. Многообразие на тренинговите форми на обучение. Същност и особености на социалнопсихологическия тренинг. Разновидности на социалнопсихологическия тренинг. Организационни фактори, които влияят на ефективността на социалнопсихологическия тренинг. Методи за диагностика и въздействие в процеса на социалнопсихологическия тренинг (групова дискусия, ролева игра, анализ на конкретни случаи, анализ на резултати от тестове, рисувателни техники и др.).

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  проф. дпн Стойко Иванов
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720