Вид на обучението:

присъствено-дистанционно

Форма на обучението:

групово

Предназначение:

за педагогически съветници

Тематична рамка:

Поява и развитие на психологическото консултиране в образованието. Същност, цели и принципи на психологическото консултиране. Етапи на психологическото консултиране. Основни акценти в психологическото консултиране. Личностни и професионални особености на педагогическия съветник. Ролята и мястото му в психологическото консултиране. Изисквания към личността на ефективния консултант.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  проф. дпн Стойко Иванов
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720