Предназначение:

за учители от всички специалности и други педагогически кадри, желаещи да придобият теоретични и практически умения за синхронно дистанционно обучение.

Тематична рамка:

Курсът има два основни акцента: инструментален и методически. За целта курсистите ще бъдат запознати в присъствена сесия с виртуалната учебна среда Вéдамо/Védamo, която е онлайн среда за обучение и комуникация. Тя комбинира висококачествена видео-конферентна връзка с различни инструменти. Средата е уеб-базирана и е разработена специално за нуждите на преподаватели и обучаеми, които желаят да обменят знания и умения в удобни за всекиго ритъм и време. Нейната гъвкавост позволява да бъдат лесно комбинирани различните достъпни функционалности, с цел постигането на максимален брой приложения в сферата на образованието: упражнения, индивидуална работа или работа в групи, обучения, уъркшопи,  уроци,  лекции, оценяване, консултации, семинари, дискусии и много други.

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

 • Боравят с методическите стратегии и принципи за работа в синхронна виртуална среда като отчитат спецификите на онлайн преподаването.
 • Боравят с инструментите на виртуалната учебна среда Вéдамо/Védamo като прилагат функционалностите им за реализиране на разнообразни образователни дейности.
 • Подготвят и провеждат напълно самостоятелно синхронен учебен курс в уеб-базиран среда.
За всеки обучаван, курсът приключва с провеждане и оценяване на синхронен онлайн урок.
 • Вид:
  Интерактивен семинар
 • Брой учебни часове:

  8 часа присъствена форма
  8 часа онлайн практикум
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Ръководител:
  д-р Вероника Рачева
 • За контакт и заявки:
  Ана Гошева
  тел.: 0899 816811;
  e-mail: agosheva@proznanie.bg
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort