Предназначение:

за детски учители и директори с пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Методологични концепти за развитие на 3–7-годишното дете. Психологопедагогически аспекти за развитие на 3–7-годишното дете. Технологии за основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие (по образователни направления). ДОИ и учебната документация – технологични варианти за обновяване съдържанието на образователния процес.

Програмата завършва със защита на писмена теза по избран проблем от тематичната рамка.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720