Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Курс на хибридно (присъствено и дистанционно електронно обучение)  за подготовка на кандидати за ІV ПКС по „Управление на образованието“.

Предназначение:

за директори на училища и детски градини, пом. директори, както  и други ръководни кадри от системата на образованието, които вече имат присъдена V ПКС и са се записали за включване в изпитната процедура за ІV ПКС.

В обучението могат да се включат и мениджъри, които притежават ПКС, но желаят да усъвършенстват управленската си подготовка, както и учители, които имат перспектива за заемане на ръководни длъжности и/или проявяват интерес към образователния мениджмънт.

Тематична рамка:

Същност, цели и принципи на образователния мениджмънт, образователната система на Р. България – актуални тенденции, децентрализация, дерегулация и др., законово-нормативна рамка и управленски структури, възможности за реформиране на образованието в съответствие с концепцията за учене през целия живот, основни функции (компетенции) на мениджмънта, управленски цикъл, субект на управлението и обект на управлението, видове компетентност на субекта, делегиране, правомощия и отговорности, управленско решение, мениджмънт на качеството на образованието и други теми на изпитната програма за ІV ПКС по „Управление на образованието“.

Цената на обучението е 60 лв.
 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна модулна програма
 • Брой учебни часове:
  20
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:

  13-15 юли 2018 г., 11 ч.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Чавдар Катански
 • За контакт и заявки:

  Нина Кожушкова; 02 8080 733
  nbog@abv.bg