Предназначение:

За учители по природни науки и екология.

Тематична рамка:

Съвременни тенденции в технологиите за прилагане на изследователски подход в обучението. Конструктивизъм и изследователски подход. Възрастови психолого-познавателни характеристики на учениците и възможностите им за използване на научни методи на познанието. Проектно базирано обучение като изследователски тип обучение. Информационните технологии и изследователски подход.

Методически тренинг: избор и създаване на проблемни ситуации въз основа на целите на обучение и учебно съдържание; технология на прилагане на изследователски подход при различни типове учебно-познавателни дейности.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на продукти от методическия тренинг.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732