Предназначение:

за учители по география с интерес към използването на задачи със свободен отговор

Тематична рамка:
 • I модул – Специфични особености на географската грамотност (като аспект на природонаучната грамотност според PISA) в обучението по География и икономика от 5. до 12. клас.
 • II модул – Образователни технологии за формиране и развитие на географска грамотност (като аспект на природонаучната грамотност според PISA) с използване на задачи със свободен отговор.
 • III модул – Образователни технологии за измерване и оценяване географската грамотност (като аспект на природонаучната грамотност според PISA) с използване на задачи със свободен отговор.

Програмата завършва с представяне на набор от задачи със свободен отговор за:

 1. формиране и развитие на географска грамотност;
 2. измерване и оценяване географската грамотност.
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg;
  0898 791 807; 0879 994 218