Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители, преподаващи География и икономика в СУ и/или в професионални гимназии с четвърта професионално квалификационна степен.

Тематична рамка:
 • Модул 1. Психология на ученето.
 • Модул 2. Информационните технологии в образованието, вкл. интерактивна бяла дъска и в изследователската работа на учителя.
 • Модул 3. Съвременни тенденции в географското образование.
 • Модул 4. Приоритетни направления в географската наука.
 • Модул 5. Опитно-изследователска дейност на учителя. Статистика за педагози.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация
 • Брой учебни часове:
  200 (в присъствен и в дистанционен формат)
 • Време на провеждане:
  I фаза: 30.06- 02.07.2018 г. II фаза: 08 - 10. 09. 2018 г. III фаза: 31.03. - 01.04.2019 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dangelova7@gmail.com; 0879 994218; 0898 791 807