Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение

за учители по природни науки, информатика и ИТ с трета и втора ПКС.

Тематична рамка

Видове педагогически изследвания. Методология на педагогическите изследвания. Обработка и анализ на получените резултати от педагогическото изследване. Подготовка, провеждане на диагностично изследване и на дидактически експеримент. Представяне на резултатите от педагогическото изследване и оформяне на писмената разработка.

 • Подготовка за:
  II ПКС, I ПКС
 • Вид:
  Полифазна присъствено-дистанционна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  февруари 2018 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  доц. д-р Даниела Миткова
  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  доц. д-р Нели Димитрова
  neli_di@gbg.bg; 0898 222732