Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение

за учители по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование

Тематична рамка

анализ на учебното съдържание по Човекът и природата в прогимназиален етап; определяне на цели на обучение и прилагане на  учебна програма; специфични черти на учебното съдържание по теми; технологии, методи и средства на обучение – интерактивни методи; учебен експеримент; решаване на задачи; използване на ИКТ в обучението.

Програмата е присъствено-дистанционна и завършва със защита на проект на избран тип урок.

 • Вид:
  Тематична програма
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:
  9–11 юли 2018 г.
 • Място на провеждане:

  9 юли – БФ, зала 438;
  10–11 юли – ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  доц. Даниела Миткова, 0879 994 231
  ddimova@diuu.uni-sofia.bg,
  доц. д-р Нели Димитрова, 0898 222 732
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg
  0899 117649
  isa.hadjiali@abv.bg