Предназначение:

за учители по български език и литература, английски език, немски език, руски език, френски език, история и цивилизация, география и икономика, философия и гражданско образование, изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт, детски и начални учители.

Тематична рамка:

Психологически и дидактически аспекти на образователния процес по учебни дисциплини от хуманитарното направление, изкуства и физическо възпитание и спорт. Съвременни образователни технологии. Съдържателни и технологични аспекти на съвременния образователен процес. Представяне и описание на собствени добри практики.

Специализацията завършва със защита на дипломна разработка.

 • Вид:
  Професионално-педагогическа специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Брой кредити:
  13
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  проф. д-р Р. Пенкова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720