Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по математика и ИИТ без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Прилагане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и учебните програми по математика и ИИТ. Планиране на образователния процес; организационни форми на педагогическата дейност; методи, средства и технологии на обучението; контрол и оценка на знанията; новата парадигма в обучението и в оценяването по математика и ИИТ.. Програмата завършва със защита на проект за реализиране на избран тип урок.

Програмата завършва със защита на проект за реализиране на избран тип урок.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:

  17 юни – 18 юни 2017 г.
  начало 10 часа
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Николина Георгиева
 • За контакт и заявки:

  доц. д-р Николина Георгиева
  nic_g@abv.bg; 0889 559 563
  Нина Кожушкова
  nbog@abv.bg; 02 8080 724