Предназначение:

за учители по география и икономика с интерес към проблематиката

Тематична рамка:

I модул – Нормативни документи за географското образование в средното училище след 2016 г.: 1) нов закон и нови ДОС; 2) ДОС и учебни програми по география и иконо-мика в прогимназиалния етап (V-VI-VII кл.) и в гимна-зиалния етап (VIII-IX-Х.  и XI-XII кл.) на сред-ното училище и произтичащите от това задачи на учителя.

II модул – Новата учебна документация по география и икономика в V-VI-VII- VIII-IX-X клас: 1) анализиране на ДОС и учебни програми; 2) годишно планиране;                            3)  урочно планиране: ситуации (дейност, методи, форма на организация, ресурси) за постигане на очаквани резултати – ресурси (учебник, учебна тетрадка, книга за учителя, е-ресурси, … ) – контрол.

Програмата завършва с портфолио за възможни решения по внедряване на новата учебна документация в V-VI-VII-VIII-IX-X кл. след 2019/2020 г. – разработени работни листове: 1) годишно разпределение, 2) модели на урочно планиране за всички типове уроци от всички области на компетентности от Учебната програма (т.е. от всички раздели в учебника).

Програмата се осъществява и в партньорство с РУО на МОН.

 

 • Вид:
  Комплексен курс
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg;
  0898 791 807; 0879 994 218