Предназначение:

за учители по физика, химия и биология без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Цели на обучението по природни науки. Планиране, организация, провеждане и оценяване на обучението по природни науки. Съвременни методи и средства на обучение.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732