Предназначение:

за учители по физика с V професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Частнонаучни и дидактически аспекти на основни въпроси от физиката в контекста на Държавните образователни изисквания и действащите учебни програми. Конструиране на варианти на обобщени теми от учебното съдържание по физика и астрономия в средното училище, съобразно изпитната програма за ІV ПКС по физика.

 • Подготовка за:
  ІV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732