Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители в начален етап на основна образователна степен

Тематична рамка:

В курса ще бъдат представени и обсъдени новите Учебни програми за начален етап, според Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. Ще бъдат предложени методически решения за конкретното им приложение в учебния процес 1-4 клас. Акцентът ще бъде в следните направления: български език, математика, обществени и природни науки, технологии и предприемачество.

Цена на обучението:

36 лв. (24 лв. за обучение и 12 лв. за удостоверение с квалификационни кредити)

 • Брой учебни часове:
  8
 • Брой кредити:
  0,5
 • Време на провеждане:
  10 декември, начало 9.00 ч.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  ас. Весела Мирчева
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова-Коева
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720