Преднзначение:

за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка:

Когнитивно развитие с математическа насоченост на детето от предучилищна възраст. Технологични модели за изграждане на елементарни математически представи за пространство, величина, форма и време у детето от предучилищна възраст. Ориентиране на детето в математическата страна на действителността и готовност за обучение в първи клас. Приложение на приказката и играта-драматизация в образователния процес по математика. Измерване на постиженията на детето от образователния процес по математика в детската градина.

Програмата завършва с провеждане на педагогическа практика и дискусия, съобразно с етапите на педагогическата технология и/или приложение на инструментариум за измерване на постиженията на децата от образователния процес по математика в условията на детската градина (по избор от участниците).

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  0,5/1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:

  kdimova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 065330