Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение

за директори, учители, възпитатели, педагогически специалисти.

Тематична рамка

Представена е психологическата и неврологична основа на емоционалната и социалната интелигентност. Предложени са техники за трениране на качества за успешни взаимоотношения и стратегия за устойчиво развитие на екипа на училището и класа. Участниците в семинара ще видят много интервюта с известни учени и видеоматериали на добри практики.

Такса: 60 лв.
За подробна информация: http://www.madara.bas.bg/modern_education.html

 • Вид:
  Уебинар
 • Време на провеждане:

  11 март от 10,00 до 15,00 ч.
 • Ръководител:

  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu
  0878 468 582