Предназначение:

за учители по АЕ с интерес към използването на ИКТ в образователния процес.

Тематична рамка:

Прилагане на съвременни ИКТ в обучението по английски език. Специализирани съвременни образователни технологии в начален, основен и гимназиален етап на образование – технологични решения в обучението по АЕ. Дидактическа експлоатация на специализираните обучителни инструменти.

Програмата завършва с разработване и представяне от участниците на учебни материали на базата на ИКТ.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720