Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Тематична рамка:

Научни и методически аспекти на учебното съдържание по химия и биология.

 • Подготовка за:
  ІV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  3-4 юли 2017
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
  гл.ас. д-р Иса Хаджиали
 • За контакт и заявки:

  доц. Даниела Миткова; 0879994231
  danielamitkova@mail.bg