Предназначение:

за учители от всички степени на българското училище, желаещи да реализират извънкласни дейности, отговарящи на потребностите на учениците и активиращи творчески изяви.

Тематична рамка:

Параметри на медийното влияние в обществото. Практически занятия върху основни техники за създаване на публицистични текстове и обогатяване на писмената култура на учениците. Представяне на успешен опит за развитие на иновативното мислене и уменията за екипна работа. Основни изисквания към екипа при списване на ученическо издание.

 • І модул: Теоретически занимания – компетенции и практики
 • ІІ модул: Практическа задача. Самостоятелна работа: Концепция за списване на тематичен брой (по избор)

Програмата завършва с представяне на идеен проект за тематичен брой (училищен юбилей, бележита годишнина, екологичен проблем, социални практики, традиции и бит и др.).

 • Вид:
  Монофазна тематична програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  Стефка Мечкарова
 • За контакт и заявки:

  sme4karova@abv.bg, 0887 104 911
  Габриела Каменова, kamgabi@аbv.bg