Предназначение:

за учители по математика с пета степен и без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Планиране на образователния процес; организационни форми на педагогическата дейност; методи, средства и технологии на обучението; контрол и оценка на знанията; новата парадигма в обучението и в оценяването по математика. Частнонаучни и дидактически аспекти на основни въпроси от алгебра и геометрия в контекста на Държавните образователни изисквания и новите учебни програми. Конструиране на варианти за изучаване на обобщени теми от учебното съдържание по математика.

Програмата завършва със защита на проект за учебно съдържание и за реализиране на избран тип урок.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Н. Георгиева
 • За контакт и заявки:
  Нина Кожушкова
  nbog@abv.bg, 02 8080 724