Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

актуализиране и поддържане на знанията на учителите по БДП. 

Тематична рамка:

Интерактивно базирани дидактически методи и техники. Приложение на интерактивни методи и техники в обучението по Безопасност на движението по пътищата на деца и ученици (1-8 клас).

 • Вид:
  Еднофазна програма
 • Брой учебни часове:
  8
 • Брой кредити:
  0,5
 • Време на провеждане:
  4 ноември 2017 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  ас. инж. Здравка Костадинова
 • За контакт и заявки:

  zdravkakostadinova@abv.bg; 0889 416115