Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

актуализиране и поддържане на знанията на учителите по БДП.

Тематична рамка:

Интерактивно базирани дидактически методи и техники. Приложение на интерактивни методи и техники в обучението по Безопасност на движението по пътищата на деца и ученици.

 • Вид:
  Еднофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  ас. инж. Здравка Костадинова
 • За контакт и заявки:

  zkostadinova@diuu.uni-sofia.bg; 0889 416115