Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

програмата е подходяща за новоназначени членове на УКБДП.

Тематична рамка:

Нормативни основи на обучението на деца и ученици по БДП (1-8 клас). Характеристики.

Психофизиологични характеристики на поведението на децата и учениците в пътното движение. Нормативна база и статут на дейността на УКБДП. Организационно педагогическа дейност на УКБДП на ниво училище.

 • Вид:
  Еднофазна програма
 • Брой учебни часове:
  8
 • Брой кредити:
  0,5
 • Време на провеждане:
  5 ноември 2017 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  ас. инж. Здравка Костадинова
 • За контакт и заявки:

  zdravkakostadinova@abv.bg; 0889 416115