Предназначение:

за учители по математика, информатика и информационни технологии с трета професионалноквалификационна степен и интерес към диагностичната изследователска и иновационната дейност в обучението.

Тематична рамка:

Прилагане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и новите учебни програми по математика, информатика и информационни технологии. Организация, структура и съдържание на диагностичната дейност на учителя; обработка на емпирични данни; принципи и изисквания към анализа на получените резултати. Програмата завършва с разглеждане и анализиране на проект за диагностична процедура, реализиран в учебната практика.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Николина Георгиева
 • За контакт и заявки:

  доц. д-р Николина Георгиева
  nic_g@abv.bg; 0889 559563
  Нина Кожушкова; nbog@ abv.bg
  02 8080 733