Предназначение:

за учители, класни ръководители и други педагогически специалисти, които работят в начални училища

Тематична рамка:

Позитивно образование – теория, методика и добри образователни практики, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Тенденции в педагогическата практика: Теория и практика на позитивното образование; Нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в XXI век; Нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията „учител – ученици и родители“; Нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; Видео материали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.

След успешно преминаване на семинара участниците:

 • ще могат да прилагат най-новия и модерен принцип на позитивно образование в своя клас и училище;
 • ще могат да правят портфолио на учениците от гледна точка на позитивните принципи в образованието;
 • ще могат да използват ефективни модерни методи и техники на социализация, създаващи дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици;
 • ще могат да определят и разпознават признаците на тормоз в класа и да използват методите на позитивното образование като превенция на тормоза и насилието.

windows 7 home basic lizenz kaufen

 • Вид:
  Интернет семинар/уебинар
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  18-19.01.2020 г.
 • Място на провеждане:
  Интернет
 • Ръководител:
  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu, 0878 468 582;
  www.семинар.бг