Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за директори на училища или на детски градини

Тематична рамка:

Анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на директора на училището за успешно управление на училищния екип. Психологическа и неврологична основа на успешното лидерство. Причини за професионалния стрес на мениджъра на училището и техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения „учител – ученик“, „директор – подчинен“. Стратегия за устойчиво развитие на екипа на училището.

След успешно преминаване на уебинара участниците:

 • ще повишат своята емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство в училището;
 • ще могат да разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес;
 • ще умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа;
 • ще придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на училището.
 • Вид:
  Интернет семинар/уебинар
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:

  6.02.–7.02.2018 г.; 24.03.2018 г.
 • Място на провеждане:
  Интернет
 • Ръководител:
  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu, 0878 468 582;
  www.семинар.бг