Предназначение:

за директори на училища или на детски градини

Тематична рамка:

Анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на директора на училището и детската градина за успешно управление на училищния екип. Психологическа и неврологична основа на успешното лидерство. Причини за професионалния стрес на директора на училището и техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения „учител – ученик“, „директор – подчинен“. Стратегия за устойчиво развитие на екипа.

След успешно преминаване на уебинара участниците:

 • ще повишат своята емоционална и социална интелигентност за успешно лидерство в училището или детската градина;
 • ще могат да разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес;
 • ще умеят да балансират взаимоотношенията между ключовите емоционални фигури в екипа;
 • ще придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на училището или детската градина.
 • Вид:
  Интернет семинар/уебинар
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  08-09.02.2020 г.
 • Място на провеждане:
  Интернет
 • Ръководител:
  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu, 0878 468 582;
  www.семинар.бг
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort