Предназначение:

за учители, класни ръководители и други педагогически специалисти

Тематична рамка:

Анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, които е необходимо да бъдат развивани в училище. Психологическа и неврологична основа на емоционалната и на социалната интелигентност. Защо и как да съдействаме за развитието на тези типове интелигентност у учениците? Защо емоционалната и социалната интелигентност са по-важни от аналитичната интелигентност IQ? Техники и методи за трениране на качества за успешни взаимоотношения „учител – ученик“. Стратегия за устойчиво развитие на екипа на класа.

След успешно преминаване на уебинара участниците:

 • ще повишат своeто познание за емоционалната и за социалната интелигентност;
 • ще могат да разпознават критериите за емоционална и за социална интелигентност и да съдействат за развитието на тези типове интелигентност у учениците;
 • ще придобият умения за успешни взаимоотношения „учител – ученици“ и устойчиво развитие на екипа на класа.
 • Вид:
  Интернет семинар/уебинар
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  Интернет
 • Ръководител:
  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu, 0878 468 582;
  www.семинар.бг