Предназначение:

за учители от всички специалности, класни ръководители и други педагогически специалисти

Тематична рамка:

Основни принципи на японската философия на социализацията. Прилики и разлики между целите и методите на европейската и японската педагогическа психология и възможности за прилагане на ефективни японски техники за мотивиране на учениците за работа в екип в детската градина, началното и средното училище. Особености на мотивацията и удовлетвореността от работата в група. Проблеми на работата в екип и тяхното решаване. Социализация на отпадащи от училище и трудни за комуникация ученици.

След успешно преминаване на семинара участниците:

 • ще могат да определят и разпознават особеностите на мотивацията и удовлетвореността от екипното взаимодействие;
 • ще могат да прилагат ефективни модерни методи и техники на социализация, създаващи дух на позитивно взаимодействие в класа, благодарение на който постепенно ще бъдат приобщени към класа и най-трудните за комуникация ученици.

autocad lt lizenz kaufen

 • Вид:
  Интернет семинар/уебинар
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  Интернет
 • Ръководител:
  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu, 0878 468 582;
  www.семинар.бг