Предназначение: за учители по природни науки

Тематична рамка:

 • Съвременни тенденции в технологиите за прилагане на изследователски подход в обучението по природни науки.
 • Конструктивизъм и изследователски подход.
 • Проектно базирано обучение като изследователски тип обучение.
 • Информационните технологии и изследователският подход.
 • Методически тренинг:
  • избор, създаване и представяне на: проблемни ситуации въз основа на целите на обучение и учебно съдържание;
  • технологии  за прилагане на изследователски подход при различни типове учебно-познавателни дейности.
 • Вид:
  тематичен
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по заявка
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg