Предназначение:

за учители по ICT, които могат да инсталират, въведат в експлоатация и поддържат закупената и предоставена от МОН програма Сървър 2016 на Майкрософт.

Тематична рамка:

Курсът е съставен от четири модула, всеки съдържащ по 40 часа или петдневно обучение. Всеки модул разглежда важна страна от архитектурата и функционалните особености на Сървър 2016. Всичките модули съдържат по равен брой часове онлайн и присъствени, като целта е да се получи максимална практическа готовност за въвеждане в експлоатация на Сървър 2016 в училищната работа. Отбелязваме, че благодарение на въвеждането на тази програма в експлоатация, училищата, които притежават терминали по приключилия проект на МОН, биха могли да ги активират и поддържат вече сами, без да има нужда от външна фирма-доставчик на услуга по поддръжката. Модулите обръща внимание на четири основни аспекта, позволяващи да се овладее и внедри в работа програмата Сървър 2016 на Майкрософт, осигурена от МОН, за работа на всички учебни звена в системата на Р България:

Модул 1: Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на Windows server 2016

След завършване на курса, курсистите ще получат знания по:

 • Инсталиране, ъпгрейд и мигриране на сървъри и натоварване
 • Конфигуриране на локални дискови масиви
 • Имплементиране на дискови масиви в корпоративна инфраструктура
 • Инсталиране и конфигуриране на Hyper-V и виртуални машини
 • Технология и Cyber Resilience
 • Внедряване и управление на Windows и Hyper-V контейнери
 • Управление на Cyber Resilience
 • High avаiability и disaster recovery
 • Имплементиране на failover cluster
 • Имплементиране на failover clustering с Windows Server 2016 Hyper-V

За всеки обучаван, курсът приключва с провеждане и оценяване на синхронна онлайн сесия.

visio 2016 lizenz kaufen

 • Вид:
  Тематичен ICT-курс
 • Брой учебни часове:

  20 часа присъствена форма
  20 часа онлайн практикум
 • Брой кредити:
  2,5
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:

  Присъствена сесия (20 часа); онлайн ВЕДАМО практикум (практикум – 20 часа в удобно време)
 • Ръководител:
  Станирир Пенелов
  сертифициран Майкрософт-обучител
 • За контакт и заявки:
  Ана Гошева
  Тел.: 0899816811
  agosheva@proznanie.bg