Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

сборна група за подготовка за І и ІІ ПКС (за учители с придобита ІІІ ПКС)

Тематична рамка:

Типология на педагогическите изследвания. Основни методи на педагогическите изследвания. Същност на диагностичното изследване. Иновации в образованието. Обработка и анализ на емпиричните данни. Представяне на резултатите.

 

 • Подготовка за:
  І ПКС, ІІ ПКС
 • Вид:
  Двуфазна програма
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:

  Първа фаза: 9-10 февруари 2019 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  доц. Д-р Даниела Миткова, 0879994231
  danielamitkova@mail.bg;
  Нина Кожушкова, nbog@abv.bg
  02 8080 733