Предназначение:

за учители по природни науки, математика, информационни технологии с четвърта професионално-квалификационна степен.

Тематична рамка:

Съвременни образователни технологии. Дигитални компетентности на учителя. Портфолио на учителя. Педагогически взаимодействия в образователния процес.

Програмата завършва със защита на дипломна работа.

office 2016 lizenz kaufen

 • Подготовка за:
  ІІІ ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма, първа фаза
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:

  25–26 януари 2020 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • За контакт и заявки:

  доц. д-р Даниела Миткова; danielamitkova@mail.bg
  доц. д-р Николина Георгиева; nic_g@abv.bg
  доц. д-р Нели Димитрова; neli_di@gbg.bg