Предназначение:

за учители, преподаващи в професионални гимназии и средни училища  с четвърта професионалноквалификационна степен.

 

Тематична рамка:

Трансформациите в образователната система.  Приложни аспекти  на компетентностния подход в обучението.

Ползи и ефекти от  компетентностния подход в съвременното обучение. Компетентността в контекста  на иновативното развитие на училището. Комуникативни компетентности на учителя.

 

 • Подготовка за:
  трета ПКС
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по договаряне
 • Ръководител:
  доц. дпн Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170