Предназначение:

за педагогически специалисти с четвърта професионалноквалификационна степен, проявяващи интерес към представената проблематика

Тематична рамка:

Трансформациите в образователната система.
Компетентностният подход в управлението на съвременното училище. Развитие на професионалната компетентност на педагогическите специалисти.  Комуникативни умения на мениджъра.

 

 

office 2019 lizenz kaufen

 • Подготовка за:
  3. ПКС
 • Вид:
  СДК
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по договаряне
 • Ръководител:
  доц. дпн Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  за информация: snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170