Предназначение:

за учители, класни ръководители и други педагогически специалисти

Тематична рамка:

Уебинарът разглежда предизвикателствата пред способността за устойчивост на учители и ученици и търси решения на пресечната точка между психология, неврология и педагогическа практика. Представена е т.нар. революция в педагогическата наука – познание за психичните процеси, които стоят в основата на умението за устойчивост. Посочени са психологическите особености на учениците от поколението Z (родени след 2000 г.)  и начините за развиване на жизнените им умения. Предложени са иновативни методи и добри практики за изграждане на устойчиви индивиди, подготвени за живота. Уебинарът е придружен от богат фонд видеоматериали.

След успешно преминаване на семинара участниците:

 • ще развият компетентност, необходима на учителите за изграждане на умение за устойчивост;
 • ще усвоят методи и техники за развиване на способността на учениците да успяват в условия на препятствия, промени и неуспехи;
 • ще могат да прилагат иновативен принцип на работа в своя клас и училище.
 • Вид:
  Интернет семинар/уебинар
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  01-02.02.2020 г.
 • Място на провеждане:
  Интернет
 • Ръководител:
  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu, 0878 468 582;
  www.семинар.бг