Предназначение:

за учители с трета професионалноквалификационна степен, преподаващи икономическите дисциплини в професионални гимназии и средни общообразователни училища.

Тематична рамка:

Училищнообразователна диагностика. Специфика на диагностичноизследователската процедура в сравнение с иновационно педагогическо изследване и дипломна работа за описание на добра педагогическа практика. Примерна структура на писмена разработка с диагностичноизследователски характер. Статистически процедури за обработка и анализ на емпирични данни. Описание и представяне на диагностичноизследователска процедура по икономическите дисциплини.

Програмата завършва с обсъждане на проекти на участниците за диагностичноизследователска процедура по икономическите дисциплини.

 • Подготовка за:
  II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  32
 • Брой кредити:
  2
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort