Предназначение:

За учители/директори с втора професионалноквалификационна степен.

 • Подготовка за:
  І ПКС
 • Вид:
  Двуфазна програма, първа фаза
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:

  19–20 февруари 2020 г., 10 ч.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ, зала 206
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720