Допълнителни дати за изпити за 5 ПКС

0

Първа дата: 6.11.2020 г. от 9:00 до 11:00 часа
Линк за влизане във виртуална класна стая в ZOOM:
https://us04web.zoom.us/j/3717090011?pwd=SHhSVzlqYmV6TjVicFZYbEJhcjlOZz09
Парола за виртуалната класна стая (ако е необходима): 6xJW7X

Втора дата: 10.11.2020 г. от 14:00 до 16:00 часа
Линк за влизане във виртуална класна стая в ZOOM:
https://us04web.zoom.us/j/3132417205?pwd=a1lyZ2prUlpyQlA3OGVxM3MrZ0hndz09
Парола за виртуалната класна стая: 918289

Comments are closed.