Маргарита Динкова

Маргарита Динкова, Национална търговско-банкова гимназия, София
margidd@yahoo.com