Юлиян Петров

Юлиян Петров, КТ „Подкрепа” – Синдикат „Образование”
jullianpetrov@gmail.com